Международната научна конференция ще бъде отложена до подобряване на епидемиологичната ситуация. Благодарим Ви за разбирането.

Сигурност - образование, наука, индустрия

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Ви кани да вземете участие в международна научна конференция

2020 година

София

 

Под патронажа на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

 

НАУЧНИ ПАНЕЛИ

Националната сигурност в рисковото общество

Първи панел
 • Политики за сигурност – интелигентни решения
 • Актуални проблеми и решения за стратегическото управление
 • Предизвикателства пред мениджмънта на сигурността
 • Психологически аспекти на сигурността и отбраната
 • Ефектът от COVID-19 върху елементите от системата за защита на националната сигурност
Регистрация

Военният инструмент на сигурността

Втори панел
 • Модерна и ефективна отбрана.
 • Актуални проблеми и решения на оперативното използване на въоръжените сили
 • Оперативни способности на въоръжените сили
 • Образованието и науката за сигурността и военното дело
 • COVID-19 и отражението върху НАТО, Европейската отбрана и модернизацията на Българската армия
Регистрация

Научни подходи към бъдещето на националната сигурност

Трети панел
 • Направления за развитие на научните изследвания и технологиите в сектора за сигурност
 • Актуални бизнес решения за изграждането на въоръжените сили
 • Съвременни аспекти на развитието на въоръжените сили
Регистрация

Ролята на спорта в системата за национална сигурност

Четвърти панел
 • Роля и място на заниманията с физически упражнения и спорт в професионалната подготовка на личния състав от институциите за сигурност и отбрана
Регистрация

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550
e-mail: conf@rndc.bg
 

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ