На 29 ноември т.г. се навършват четири години от встъпване на генерал-майор д-р Груди Ангелов в длъжност „Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

На 29 ноември т.г. се навършват четири години от встъпване на генерал-майор д-р Груди Ангелов в длъжност „Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“.

В следващите дни Ви каним „да ни гостувате“ и да разгледате на сайта ни всичко онова, което беше променено в Академията през този период.

Галерия 1 – Напълно обновен и оборудван с 60 нови компютърни конфигурации е нашият Център за компютърно-подпомагани учения и симулации (ЦКПУС)!