Обновеният Център за компютърно-подпомагани учения и симулации (ЦКПУС) на Военна академия „Г. С. Раковски“

Напълно обновен и оборудван със 60 нови компютърни конфигурации е нашият Център за компютърно-подпомагани учения и симулации (ЦКПУС)!