Целеобразуване и целеразпределение в операциите “TARGETING процес“

В периода 17 – 21 юни 2024 г., във Военна академия „Г. С. Раковски” за трета поредна година се проведе курс „Целеобразуване и целеразпределение в операциите TARGETING процес“.

Курсът предоставя теоретични знания и начални практически умения за изпълнение на функционални задължения по организиране, управление и изпълнение на дейности по Съвместен таргетинг.

В курса взеха участие военнослужещи от състава на видовете въоръжени сили и структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната, които изпълняват длъжности свързани със съвместния таргетинг.

Теоретико-практическата насоченост на курса е фокусирана  в тематични области като: цикъл на съвместния таргетинг; разработване на цели; разчет на средства за въздействие; оценка на съпътстващи загуби; управление на списъци с цели и BDA.

С цел повишаване ефективността на учебния процес, придобиване на по-ясна представа за прилагането на процеса на Съвместния таргетинг, за пореден път се проведе видео-конферентна връзка с експерти по таргетинг от NATO Intelligence Fusion Centre (NIFC) и NATO SHAPE J2 Targets – Molsworth, Кралство Великобритания, благодарение на любезното съдействие на Съвместното командване на силите.

Взаймодействието между Военна академия „Г. С. Раковски“, Съвместното командване на силите и експерти по таргетинг от структи на НАТО ще продължи и в бъдеще.