IPIO-325

Campus

Анализатори на информацията в социалните мрежи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане, Цивилни служители
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2020
Method : Online, Лекции, Семинар, Упражнения
More Detail

Курс „Методика на научните изследвания”

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Semester : Лято 2020
Method : Лекции
More Detail

4820401SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини

Department : ИПИО, ЦПО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 4.000
Method : Лекции
More Detail

ACC201Графичен дизайн

Department : ИПИО, ЦПО
Campus : IPIO-325
Level : Срещу заплащане
Instructor : Георги Иванов
Semester : Лято 2019
Credit : 3.000
Method : Лекции
More Detail

ACC402SMO – Оптимизация за социални мрежи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Срещу заплащане
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2019
Credit : 4.000
Method : Online, Семинар
More Detail

ACC604Спасители при бедствия, аварии и катастрофи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Срещу заплащане
Instructor : Иван Христозов
Semester : Spring 2019
Credit : 2.000
Method : Лекции
More Detail

Search For Courses