Официалното посещение на началника на Военна академия генерал-майор д-р Груди Ангелов и подполковник д-р Владимир Иринков в гр. Бурж продължава и днес

Официалното посещение на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, придружаван от преподавателя подполковник д-р Владимир Иринков във френските училища по логистика в гр. Бурж продължава и днес.
Само преди часове, двамата разгледаха експозицията на Музея за поддръжка на материалните средства там – карети, фургони и друга техника.
Едното специализирано училище е основано от император Наполеон I Бонапарт в гр. Тур – дни преди първата му абдикация през април 1814 г., но е преместено в Бурж преди 10 години.