Подполковник Кристиан Цизе – аташе по отбраната на Федерална Република Германия в Румъния, посети Военна академия „Г. С. Раковски“

Срещата е във връзка с предстоящо през месец март посещение на слушатели от Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“.