Учебно посещение на Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“

На 30 и 31 март 2022 г. на учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група от старшия курс (Bundeswehr General and Admiral Staff Course) на Командно-щабния колеж на Бундесвера на Федерална република Германия, ръководена от контраадмирал Кристиан Бок, директор по обучението в Колежа. Групата беше придружавана от аташето по отбраната на ФР Германия – подполковник Матиас Пфайфер.Сред обучаемите, освен германски офицери има и офицери от САЩ и Великобритания.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“. На делегацията беше предоставена информация за мисията, функциите, структурата и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“. Гост-лектори от Министерството на отбраната и Министерството на външните работи изнесоха брифинги за външната и отбранителната политика на България, отношението към основните проблеми на сигурността и българските перспективи за многонационално сътрудничество в тази област, както и за основните предизвикателства и заплахи пред сигурността в региона и техните възможни решения.

Представителите на Командно-щабния колеж се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където контраадмирал Бок благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции.