Първи ноември – Ден на народните будители

Военна академия „Г. С. Раковски“ поздравява всички свои преподаватели, служители, студенти и приятели с Деня на народните будители!