Продължава участието на Военна академия „Г. С. Раковски“ на кандидатстудентските борси

Днес сме в Монтана.