Възможности за обучение по бакалавърски и магистърски програми във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Представяме възможностите Ви за обучение по бакалавърски и магистърски програми!

За приятелите ни от гр. Пловдив – на 26.02 (от 11.00 – 17.00) и 27.02. (от 09.00 – 13.00) представители на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъдат на Кандидатстудентска борса в ТУ, Филиал Пловдив, ул.“Цанко Дюстабанов“ 25, за да отговорят на всички въпроси, които вълнуват бъдещите студенти.

Заповядайте!