Публична защита на Борислав Михайлов Гаврилов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване управлението на иновациите в отбраната в отговор на потребностите от колективна сигурност” по научна специалност „Организация и извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Борислав Михайлов Гаврилов.
Председател на научното жури: Професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Дата: 24.10.2017 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на Борислав Михайлов Гаврилов.

Рецензии:

Професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Професор доктор Стефан Иванов Мичев

Становища:

Професор доктор Емил Божидаров Железов
Професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
Доцент доктор Павел Ангелов Ангелов

25.09.2017 г.
гр. София