Публична защита на Борислав Гуцанов Гуцанов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Актуални аспекти на средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Борислав Гуцанов Гуцанов.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Милен Ников Кисьов
Дата: 10.12.2021 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 10:30 часа

Автореферат на Борислав Гуцанов Гуцанов

Рецензии:
професор д.н. Любомир Кирилов Тимчев
полковник доцент доктор Милен Ников Кисьов

Становища:
професор доктор Томо Цветанов Борисов
професор доктор Владко Мичов Иванов
доцент доктор Никола Тодоров Стоянов

Дата: 12.11.2021 г.
гр. София