Интервю на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов за БНР

Вижте цялото интервю в сайта на БНР.

През целия период на своето съществуване академията заема достойно и важно място в армейския и обществения живот на страната. Висше училище с огромен научен престиж и потенциал, огнище на военни знания, символ на националната военна наука, академия „Г. С. Раковски“ безспорно е най-важната военнообразователна институция у нас, където през годините се подготвят хиляди висококвалифицирани офицерски кадри. Може би малцина са запознати с факта, че от 2001г. с акт на Народното събрание академията започва прием и на цивилни студенти. Но през 1912 г. осъществяването на всичко това е било просто мечта. Каква ни разкрива историята? Генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военната академия от ноември 2016г., разказва, кога е построена тя.

„В условията на извършващите се в началото на миналия век реформи и модернизация на българската армия, необходимостта от офицерски кадри с висше образование става все по-силна.На 12 декември 1911 г. докладът за създаването на академията е одобрен от цар Фердинанд І и след гласуване, на 20 април с указ № 26 царят утвърждава Закон за Военната академия…. Двете балкански войни от 1912-1913 г. отлагат откриването на академията до 4 януари 1915 г., когато учебната година започва при голяма тържественост. Но и тогава слушателите не успяват да завършат своето следване. Причината е започналата Първа световна война… На 5 март 1946 г. с регентски Указ № 6 на Военната академия се дава името на патриарха на българското националноосвободително движение Георги Стойков Раковски“.

Дълга и изпълнена с премеждия е историята на Военна академия „Г. С. Раковски“. Комплексът разполага с доста исторически сгради, а също така и с разпознаваемата за всички българи ограда изградена от цеви на пушки. Тя е паметник на културата. В този си вид е изградена през 1934г., като са използвани 1895 цеви на пушки „Крънка“ и „Бердана“, с които българската войска е воювала по бойните полета във войните за национално обединение.

От няколко години достъпа за гражданите до Военна академия „Г. С. Раковски“ е свободен. Генерал Груди Ангелов разкрива какво можем да видим ако посетим този храм на българското военно дело и ни обяснява паметник на културата ли е самата академия или не?

Чуйте повече от разговора с генерал-майор Груди Ангелов.
Снимките са на Иван Иванов, Военна академия