Блог ИПИО

Инструкция за създаване на индивидуален профил в страницата на JALLC

JALLC е център за анализи и поуки на НАТО, със задача за събиране и споделяне на поуки и добри практики, които са добити от съюзниците и партньорите в системата на...

Курсове в ИПИО

„Поуки от практиката“;„Методика на научните изследвания“;„Подготовка на архивисти”;„Анализатори на информацията в социалните мрежи“;SEO-оптимизация на сайтове за търсещи машини.

Научно-преподавателска дейност на ИПИО

Участие на ИПИО в обучението за придобиване на ОКС „магистър” в три професионални направления по учебните дисциплини: „Съвместни операции“;„Концепции и стратегии за отбрана“;„Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“;„Всеобхватно планиране...

Научни публикации на автори от ИПИО

1. Сборници с публикации от форуми, организирани от ИПИО Interagency and International Cooperation in Countering Hybrid Threats. Proceedings of International Conference. 28 – 29 September 2016 Sofia, Bulgaria. София, 2017 (под печат);...

Научноизследователски проекти

Международни Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност, в системата на международно научно изследване на Европейската група за...
1 2