Блог на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Курсове по френски и руски език

За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители...
Курс по английски език

Курсове по английски език

За времето от 19.08.2019 г. до 06.12.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език –...

Тест ALCPT

Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент...

Тест ALCPT

На 23.04.2019 г. от 9:00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ше се проведе тест ALCPT (American Language Course Placement Test) за определяне нивото на владеене на...

Курс по френски език

За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на...

По използване на системата за моделиране и симулации JCATS

Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране. Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА...

Учебна дейност на ДОЕПК

В Департамента се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални...

Курсове по английски език

Предстоящи курсове по английски език: От 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. – второ ниво От 07.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – трето ниво

Курс по френски език

От 01.04.2019 г. до 24.04.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната,...