Блог на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Изпити по СТАНАГ – 6001

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!! Изпитите по СТАНАГ 6001 планирани за месец април 2020 година се ОТМЕНЯТ. Участниците в тези изпити ще бъдат включени в следващите сесии през месеците май – август....

Тест ALCPT

ВАЖНО !!! Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Същият ще бъде проведен след отменяне на карантината. За участниците в теста ще бъде удължен срока за подаване на рапорти за...

Курсове по английски език

За времето от 13.01.2020 г. до 30.04.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език –...

Курсове по френски и руски език

За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители...
Курс по английски език

Курсове по английски език

За времето от 19.08.2019 г. до 06.12.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език –...

Тест ALCPT

Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент...

Тест ALCPT

На 23.04.2019 г. от 9:00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ше се проведе тест ALCPT (American Language Course Placement Test) за определяне нивото на владеене на...

Курс по френски език

За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на...

По използване на системата за моделиране и симулации JCATS

Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране. Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА...