Блог на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Представяне на Диана Боримечкова в Софийския университет

На 17 ноември 2022 г. Диана Боримечкова, старши преподавател в катедра „Езиково обучение“ на Военна академия „Г.С.Раковски“, представи своя учебник по руски за начинаещи пред преподаватели и студенти от специалност...

Представяне на Русанка Ляпова в Хърватия

Ст. преп. Русанка Ляпова беше на двуседмична преводаческа специализация в Загреб, Хърватия със стипендия на Хърватско дружество на литературните преводачи /DHKP/. На 4 ноември 2022 г. в градската библиотека тя...

Ежемесечна онлайн среща на проекта HELPSec

На 8 ноември 2022 г. се проведена месечната онлайн среща на проекта HELPSec чрез MS Teams. В нея участваха трима участници от ВА, петима от Военната академия на Португалия и...

Две международни участия на катедра „Езиково обучение“ на 7 ноември 2022 г.

На 7.11.2022 г. представители на катедра „Езиково обучение“ участваха в две международни събития.Доц. В. Георгиева и ст. преп. Сп. Къчева участваха в Международния форум за кирилицата „… И ний сме...

Транснационална среща на преподаватели по английски език

На 17 и 18.10.2022 г. Военна академия бе домакин на Транснационална среща на преподаватели по английски език от Академията, Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция. Това...

Въвеждащо обучение за работа с електронната платформа Blackboard Learn за новоприетите студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“ (дистанционна форма на обучение) към ФНСО

На 6 октомври 2022 г. Центърът за дистанционно обучение проведе въвеждащ курс за запознаване на новоприетите студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“ (дистанционна форма на обучение) към ФНСО с...

Започна изпитна сесия „Есен 2022“ за сертифициране по английски език

На 3 октомври 2022г. във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бе дадено началото на редовната изпитна сесия „Есен 2022“, включваща изпити за определяне на нивото на владеене на английски език...

Разпространяване на резултатите от работата по проекта HELPSec в Португалия

На 29 и 30 септември 2022 г. във Военната академия на Португалия се проведе мултиплициращо събитие по проекта „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals – HELPSec“, финансиран от...

Повишаване в следващо военно звание на офицер във Военна академия „Г. С. Раковски“

В тържествена обстановка началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишения в следващо военно звание „майор“ капитан Анатоли Палев. Майор Палев е назначен на...
1 2 3 6