Историята на Военна академия, разказана от началника ѝ генерал-майор д-р Груди Ангелов, пред платформа Бинар

Военна академия „Г. С. Раковски” – паметник на културата, на страницата на платформа Бинар.