Историята на Военна академия, разказана от началника ѝ генерал-майор д-р Груди Ангелов, пред платформа Бинар