Конференцията на Бюрото за международно езиково сътрудничество (BILC) към НАТО се проведе в онлайн формат в периода 10-14 май

Включиха се 82 участника от 37 страни и 5 структури на НАТО.

Темата на конференцията бе „Keeping Pace with the Times: Providing Flexible and Timely Training Solutions”.

Бяха показани 13 презентации от представители на 14 страни, като доцент Валентина Георгиева – ръководител на катедра „Езиково обучение” от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на ВА изнесе презентация на тема „Joining Еfforts for Designing Online Materials for the Military (Erasmus+ project for a Hybrid Language Course)”.

Целта ѝ бе да се популяризира работата на преподавателите от Военна академия и партньорските университети – Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция, за създаване на интерактивно учебно съдържание за хибридно специализирано обучение по английски език. Сътрудничеството между трите военни образователни институции е възможно благодарение на финансирания от програма „Еразъм+” проект.