Безпилотна летателна система за нуждите на съвременното обучение на слушатели и студенти придоби Военна академия „Г. С. Раковски“

Комисия от Военна академия „Г. С. Раковски“ проведе летателно-технически изпитания за установяване на съответствието на безпилотна летателна система клас I – „Мини“, прототип „FRAGA D3 – C“ на летище Граф Игнатиево.
Председателят на комисията полковник доц. д-р Росен Димитров от катедра „ВВС и ПВО“ и преподаватели – офицери от катедрата имаха за цел да сравнят с техническото задание тактико-техническите характеристики на летателния апарат, изискванията към наземната станция за управление и наблюдение, електро-оптичните прибори и чрез реално тестване в полет да проверят възможностите на новопридобитата техника.
Близо час продължи облитането на летателната система по маршрут, височина и параметри на полета, определени от състава на комисията, с което се удостовери пълното съответствие в критериите на поръчката.
Началникът на катедра „ВВС и ПВО“ полковник доц. д-р Петър Христов който лично наблюдава изпитанията сподели, че направената инвестиция в придобиването на подобен тип безпилотни летателни средства ще разшири значително възможностите за обучение на кадри за тяхната техническа поддръжка и управление.
„Аз лично съм удовлетворен, че високите критерии, които заложихме в проекта, бяха реализирани изцяло от българска фирма-производител. Амбициите ни са да провеждаме съвременно обучение, в което пълноценно да бъдат интегрирани новите технологии, особено бързо развиващи се в сферата на безпилотните летателни системи, защото те непрекъснато ще разширяват приложимостта и влиянието си в много сфери на нашия живот“, подчерта полк. Христов.
Съгласно сключения договор с българската фирма – производител, преподавателите от катедра „ВВС и ПВО“ майор Кръстьо Парасков и майор Андон Андонов са преминали и завършили успешно програма за подготовка на инструктори–пилоти и в следващите дни предстои да получат своите сертификати за правоспособност.
Това ще позволи на катедрата да провежда собствено обучение на кадри за нуждите на Българската армия, да реализира курсове и програми за обучение на студенти и граждани.
Военна академия „Г. С. Раковски“ благодари за подкрепата и съдействието на летище Граф Игнатиево и на Командването на Военновъздушните сили!