Беседа на заместник – министъра на отбраната господин Йордан Божилов с офицерите-слушатели

Във връзка с проведената среща на върха на страните-членки на НАТО в Мадрид през предходната седмица, на 04.07.2022 г. от 09.00 часа в зала „Тържествена“ на Военна академия, се състоя беседа на заместник – министъра на отбраната господин Йордан Божилов с офицерите-слушатели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ по следните теми:

  • предизвикателствата пред колективната отбрана в изменената среда за сигурност;
  • запазване на единството в северноатлантическия пакт в контекста на съвременната динамика на международните отношения;
  • ценностите на страните-членки на Алианса и рисковете пред тяхното съхраняване.

Заместник-министър Божилов беше представен от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев. На дискусията присъстваха и преподаватели от двата факултета и Института за перспективни изследвания за отбраната.

Освен по посочените теми, заместник-министъра представи информация относно развитието на проектите за модернизация на Българската армия и по актуални теми, засягащи сигурността и отбраната в коалиционен формат.

Представената пред възпитаниците на Академията актуалната информация и обменът на знания и опит в сферата на отбраната и националната сигурност допринасят за обогатяване на подготовката на офицерите.