Беседа на бригаден генерал Здравко Пехливанов – директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в МО с офицерите-слушатели

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се състоя беседа на бригаден генерал Пехливанов с офицерите-слушатели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“, която бе свързана с проведената среща на върха на страните-членки на НАТО в Мадрид. Своите професионални впечатления по тази тема сподели и заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов на проведената седмица по-рано с него беседа в Академията.

На срещата освен коментар на важните решения за бъдещето на Алианса, взети по време на определената от Йенс Столгенберг като „среща на трансформацията“, бяха засегнати и теми относно:

  • военните аспекти на Стратегическата концепция на НАТО, приета на срещата в Мадрид;
  • предизвикателствата пред колективната отбрана в променената среда за сигурност;
  • перспективите за модернизация и повишаване на способностите на Българската армия;
  • особености при изпълнение на задължения при заемане на международни длъжности в структурите на НАТО и ЕС.

Представената актуална информация и обменът на знания и опит в сферата на сигурността и отбраната допринасят за обогатяване на подготовката и разширяване на мирогледа на слушателите.