Беседа на бригаден генерал Радостин Илиев – директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ – МО във Военна академия „Г. С. Раковски“

Директорът на дирекция „Отбранителна политика и планиране“ – МО бригаден генерал Радостин Илиев прие отправената му покана и изнесе беседа, на която сподели своята професионална експертиза пред офицерите-слушатели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ във връзка с ролята на НАТО за укрепване сигурността в Европа и Балканския полуостров в условията на съвременната международна обстановка.

Бригаден генерал Илиев говори за историята на създаването на НАТО и приемането на нови членове в Алианса. Обясни ролята на българското участие в мисии на НАТО. Обърна внимание на Източния фланг на НАТО и развитието на сътрудничеството с държавите от Източна Европа в контекста на променящата се международна обстановка след 2014 г. и до днес.

В края бригаден генерал Илиев отговори изчерпателно на зададените въпроси. Той получи заслужени благодарности за стойностната беседа и професионално представената информация пред възпитаниците на Академията. Беседата предизвика оправдан интерес сред аудиторията. Обменът на знания и опит в сферата на отбраната и националната сигурност допринесе за обогатяване подготовката на офицерите.