Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и „Български Енергиен Холдинг” ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в областта на енергетиката беше подписано днес между началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов,  и изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) г-н Валентин Николов.

Страните се договориха да насърчават и създават условия за развитие на съвместни активности и проекти в областта на научните и приложни изследвания на системите за защита в сектор енергетика, както и в областта на ядрената, химическата и биологическата сигурност и защита, индустриалната и енергийната сигурност, комуникационните и информационни системи и технологии в енергийните дружества. Предмет на споразумението е и разработването на проектни предложения до финансиращи институции и организации, студентски стажове, посещения на място в дъщерните енергийни дружества на БЕХ ЕАД и др.