Посещение в Колежа по отбрана на Въоръжените сили на Азербайджан

От 17-21.01.2022 г. делегация на Военна академия бе на посешение в Колежа по отбрана на Въоръжените сили на Азербайджан в гр. Баку благодарение на финансиране от програмата на ЕС „Еразъм+“.    

В състава на делегацията бяха включени и ръководителят на катедра „Езиково обучение“ доц. д-р Валентина Георгиева и ст. преподавател Диана Боримечкова. Те участваха в разговорите с ръководството на Колежа по отбрана на Въоръжените сили на Азербайджан и се срещнаха с колегите от Центъра за чужди езици и партньорство, с които обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на чуждоезиковото обучение.

Доц. В. Георгиева и ст. преподавател Д. Боримечкова проведоха занятия с обучаемите в курсовете по английски и руски езици, които преминаха при повишен инетерес и активност от страна на курсистите-военнослужещи.    

Културната програма по време на визитата включваше посещение на Музея по военна история, Алеята на героите, Центъра „Хайдар Алиев“, Музея на килима и историко-археологическия комплекс на ЮНЕСКО „Аташга“ – храмът на огъня.