Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Частично каско“, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”

Наименование Описание
Номер 9094264
Дата на публикуване 05.11.2019 г.
Наименование Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Частично каско“, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”
Вид на процедурата чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 18.11.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 20.11.2019 г., 08.30 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Обява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Проект на договор
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти, публикувано на 18.11.2019 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в АОП, публикувано на 18.11.2019 г.
Протокол № 1, публикувано на 22.11.2019 г.
Договор, публикувано на 05.12.2019 г.
Ценово предложение, публикувано на 05.12.2019 г.