Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер9075272
Дата на публикуване24.04.2018 г.
НаименованиеПридобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти03.05.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите04.05.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Документация
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9 (1)
Приложение № 9 (2)
Приложение № 9 (3)
Приложение № 10 (1)
Приложение № 10 (2)
Приложение № 10 (3)
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14 Проект на договор
Протокол № 1
Протокол № 2
Договор
Изтеглете документацията