rndc

By

Випуск „Княз Александър I“ – II смяна на Военна академия получи своите дипломи
Read More
По повод Деня на народните будители – 1 ноември – книги и грамоти за постигнати високи резултати в учебния процес и професионално изпълнени задължения, получиха военнослужещи и цивилни служители от Военна академия.
Read More
Ученици и техните преподаватели от столичното 38-мо основно училище „Васил Априлов“ посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“ Гостите бяха запознати със славната история и забележителностите на Военна академия. Децата с интерес изгледаха прожекцията на филма „Помни войната 1915-1918“.
Read More
Уважаеми четящи хора, Заповядайте на представянето на новия труд на нашия преподавател професор д.н. Николай Слатински в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб – утре от 18.30 часа!
Read More
Конференцията беше открита официално от Мария Габриел – Европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество. В работата на конференцията от ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ участват генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник доц. д-р Димитър Ташков.
Read More
Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници, обучаващи се в редовна форма по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Председател е бригаден генерал Станимир Христов – директор на дирекция „Операции и подготовка“, съгласно заповед на министъра на отбраната. Съгласно същата заповед, випускът на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Заплахи за населението и инфраструктурата”, „Защита на населението и инфраструктурата“, „Рискове и заплахи за населението и инфраструктурата”, „Заплахи...
Read More
В работата на Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република в Пекин участват днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник доц. д-р Петър Маринов от катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин и организира обучението и инструктажа на определените военнослужещи и цивилни служители за водене на задължителната подготовка на учениците от 9-ти и 10-ти клас на средните училища като еднодневен методически семинар съвместно с Централно военно окръжие (ЦВО) и Военно окръжие I-ва степен – София съгласно заповед на министъра на...
Read More
1 60 61 62 63 64 68