rndc

By

Златен медал за подполковник Цветан Георгиев – старши преподавател във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в индивидуалното класиране на Гарнизонния шампионат по стрелба с пистолет Макаров! Честито, шампионе! Здраве и успехи занапред!
Read More
С международна научна конференция ВА „Г.С. Раковски“ отбелязва 70 годишния юбилей на Катедра „Езиково обучение”. Тема на форума е „Интегриране на традиционни парадигми с иновативни практики в езиковото обучение“.
Read More
Международната конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Езиково обучение”, на тема: „INTERWEAVING TRADITIONAL PARADIGMS AND INNOVATIVE PRACTICES IN LANGUAGE EDUCATION“ беше открита във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. Тържеството беше открито в аула „Раковски“ и се проведе в хибриден формат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, като част от участниците и гостите се...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за обраната“.Изборът ще се състои на 09.12.2021 г. от 14:00 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
Днес почитаме Свети Мина като покровител на семейството. Името му означава „месечина, луна“. Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за закрилник и на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред...
Read More
Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“! С нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов е обявена следната промяна, влизаща в сила от утре, четвъртък, 11 ноември: За работа и влизане в Академията вече се признава и Удостоверението за наличие на антитела срещу...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Вася Любенов Василев.Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 09.12.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на Вася...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на процеса за моделиране на действията на авиацията при планиране на въздушните операции“ по докторска програма „Организация и управление на Въоръжените сили”, разработен от майор Андон Павлов Андонов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов СлавовДата: 07.12.2021 г.Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г....
Read More
1 2 3 4 5 6 125