rndc

By

В откриването му взеха участие генерал-лейтенант Цанко Стойков – заместник-началник на отбраната и Пламен Йорданов – заместник-министър на отбраната. Директор на учението е бригаден генерал Митко Григоров – директор на дирекция „Логистика“ – МО. НКПУ се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 26-ти до 28-ми октомври т. г.
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, Честит Димитровден! На 26 октомври Българската православна църква почита паметта на Свети Димитър Солунски (Димитровден). Счита се, че светецът, който почитаме днес, е бил проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христовата вяра на тази дата през 306 г. Свети Димитър е роден...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 18.11.2021 г. от...
Read More
Уважаеми слушатели и студенти, на които предстои дипломиране във Випуск’ 2021 – II-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“, Всеки от Вас ще бъде лично уведомен за времето, мястото и начина, по който ще получи своята заслужена магистърска диплома – скоро!
Read More
Проф. Венелин Терзиев, Военна академия: Дори когато осъзнаем, че „няма толкова силна черупка, под която човек да може да се скрие“, нека намерим сили да направим делата, които мислим за добри Интервюто четете тук.
Read More
Уважаеми слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“! На Вашето внимание предоставяме: Обръщение на министъра на отбраната към личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Read More
Уважаеми колеги, Изпитите по STANAG-6001 ще се проведат в условията на ограничения на COVID-19. В изпълнение на т. I, т. 2 и т. 31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 год. на Министъра на здравеопазването и т. 1.1 от заповед СИ29-РД02-648/20.10.2021 год. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ изпитите за степента на владеене на чужд език...
Read More
1 2 3 4 118