rndc

By

Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски” във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление „Психология“ във висшето училище.
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации“,...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 „Военно дело“ за преподаване на учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия”, „Снабдяване на...
Read More
Представянето и обсъждането на двете части на филма „Един срещу девет“, посветен на саможертвата на полковника от Българското военно разузнаване – Пеньо Върбанов Пенев се състоя в аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. На представянето присъстваха дъщерята на полк. Пенев – арх. Валентина Върбанова, участници във филма – ветерани от Военното и...
Read More
Навършиха се 100 години от подписването на Ньойския договор от министър-председателя Александър Стамболийски в кметството на парижкото предградие Ньойи сюр Сен. Мястото е избрано нарочно – заради смъртта на местния граф през 1205 г. в битката при Одрин. Българската делегация пътува 8 дни с влак, охранявана от сенегалски войници. На членовете ѝ е забранено да...
Read More
На 26-ти ноември 1878 г. Военното училище е официално осветено и открито. Обучението е две години. В младшия клас се изучава общообразователна и общовоенна подготовка, а в старшия – специална подготовка по съответния род войска: пехота, артилерия, кавалерия и пионери (инженерни войски). На 15 януари 1879 г. е зачислен първият випуск юнкери, подготвен в съкратени...
Read More
Преди 12 години, на 25-ти ноември 2007 г., приключи задължителната наборна военна служба в България, чието начало е положено със Закона за вземане на новобранци от 1880 година. Министърът на отбраната Веселин Близнаков и началникът на Генералния щаб на БА генерал Златан Стойков изпратиха военнослужещите от Софийския гарнизон на тържествен ритуал пред Паметника на незнайния...
Read More
alumni klub
Военна академия „Г. С. Раковски” – паметник на културата, на страницата на платформа Бинар.
Read More
Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 r. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторантски програми и научни изследвания в следните четири области: История и цивилизация (вижте страницата)Икономически науки (вижте страницата)Юридически науки (вижте страницата)Политически и социални науки (вижте...
Read More
1 132 133 134 135 136 143