rndc

By

От Центъра за развитие на човешките (ЦРЧР) участие взеха Невена Иванова – началник на отдел „Информационно обслужване“ и Юри Константинов – главен експерт в отдел „Информационно обслужване“. Обсъдени бяха ключови дейности по учебната програма: сътрудничество, иновации, мобилност и обмяна на добри практики.
Read More
В периода 20.01 – 31.01.2020 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе станалия традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов. За практическите занятия бяха поканени гости от...
Read More
В отговор на питанията на „загрижени граждани“, „вярващи“ и „родолюбци“ показваме, че оградата на Военна академия „Г. С. Раковски“ е в процес на възстановяване, засадени са дръвчета в парка и в двора на Академията.
Read More
За магистърските и бакалавърските програми на Военна академия „Г.С.Раковски“, за интереса към сигурността и отбраната сред българските студенти , и още…. – полковник доц. д-р Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г.С.Раковски“, гост в предаването „Смарт час“ с водещ Живка Попатанасова. Приятно гледане!
Read More
Срещата е във връзка с предстоящо през месец март посещение на слушатели от Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“.
Read More
Господин Майнети бе запознат с мисията, функциите и задачите на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обсъдени бяха направленията за сътрудничество в областта на висшето образование и проекти между България и Франция.
Read More
Изпит-тест по дисциплината „Мениджмънт на сектора за сигурност“, проведен от полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.
Read More
Изпит-тест по дисциплината „Стратегическо лидерство“, проведен от гл. ас. д-р Анна Вълканова и майор ас. Катерина Джуркова. Изпит-тест по дисциплината „Трудова и организационна психология“, проведен от полковник доц. д-р Димитър Димитров.
Read More
Изпит по дисциплината „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, проведен от декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доц. д-р Г. Димов. Изпит-тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Наталия Бекярова. Успех, колеги! Изпит -тест по дисциплината „Национална и международна сигурност“, проведен от професор д-р Николай Слатински. Успех,...
Read More
1 108 109 110 111 112 124