rndc

By

Във форума взеха участие с изказвания и презентации за бъдещето на пазара на труда в ерата на дигитализацията: Деница Сачева – Министър на труда и социалната;Карина Ангелиева – Заместник-министър на образованието и науката;Пламен Димитров – Президент на КНСБ;Генерал-майор д-р Груди Ангелов – Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“. Участници в MASTRCLASS WORK 4.0 във...
Read More
За четвърта поредна година първо място за Военна академия „Г. С. Раковски“ в рейтинговата класация на вестник „24 часа“ за висшите училища в България в професионално направление „Военно дело“! Честито!
Read More
ОСНОВАНИE ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА: заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-29/06.02.2020 г. за организиране на курса. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Курсът “Методика на научните изследвания” ще започне в 08.35 ч. на 16.03.2020 г. Сборен пункт в 08.15 ч. – в градинката пред учебния корпус. Курсът е задължителен за всички докторанти...
Read More
Kомандващият на Съвместното командване на силите (СКС) генерал-лейтенант Любчо Тодоров награди военнослужещите, участвали в небойната мисия на НАТО в Ирак днес. Със заповед на министъра на отбраната на Република България с награден знак за участие в мисия бяха удостоени подполковник Николай Недялков от Военна академия „Г. С. Раковски“ и майор Йордан Иванов от военно формирование...
Read More
В методическа среща по актуални въпроси в областта на обучението по английски език участват представители на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ от Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя е организирана от Министерството на отбраната. Присъстват преподаватели от всички висши военни училища и структури от системата. Нашата група е водена от полковник д-р Никола...
Read More
Книжарницата на Военна академия „Г. С. Раковски“ предлага за подарък календари, тефтери, чаши, значки, химикалки, шапки, комплекти и качествени памучни тениски в различни цветове с новото ни лого.
Read More
Успешно завърши курс „Връзки с обществеността – I-во ниво“, провеждан от катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ (ФНСО) с ръководител гл. ас. д-р Елица Николова. Програмата на курса включва актуални теоретични знания в областта на стратегическите комуникации, връзките с обществеността, изграждането на имидж и на репутация, PR-дейностите в помощ на командирите,...
Read More
Презентация по тема: Конкурсни проекти по програми за двустранно сътрудничество: – България – Русия – 2019 – 2020 г.; – България – Китай – 2019 – 2020 г.; – България – Китай – изследователски проекти – 2019 – 2020 г. представи Любомира Христова – секретар на Комисията за двустранно сътрудничество от фонд „Научни изследвания“ към...
Read More
На 31.01.2020 г. в лаборатория „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник доц. д-р Петко Стефанов Димов. По традиция занятията в този курс са отворени за целия личен...
Read More
1 107 108 109 110 111 124