Автор: rndc

 • Възможни случай на измами с квартири за студенти, които пътуват по програмата „Еразъм+“ в Испания и Италия

  Възможни случай на измами с квартири за студенти, които пътуват по програмата „Еразъм+“ в Испания и Италия

  Уважаеми колеги, Във връзка с постъпили сигнали за измами с предлагани квартири на студенти, реализиращи мобилност в Испания и Италия, насочваме вниманието Ви към следните превантивни мерки, които Вие или участникът в мобилност може да прилагате: Информирайте заминаващите студенти за необходимостта да имат договор за наем, където ясно да са описани условията на ползване, наем, […]

 • Национален приз „Студент на годината“ 2022

  Национален приз „Студент на годината“ 2022

  УВАЖАЕМИ СЛУШАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, Съвета на слушателите, докторантите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ има удоволствието да Ви информира за инициативата на Националното представителство на студентските съвети в Република България, относно конкурса „Студент на годината”, чиято цел е да отличи най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта. Конкурсът има […]

 • Публична защита на Христина Иванова Кирилова

  Публична защита на Христина Иванова Кирилова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Видинският регион във военната история на България (1878 – 1945)“ по докторска програма „Военна и военнополитическа история“, разработен от Христина Иванова Кирилова.Председател на научното жури: професор доктор Йордан Ангелов БаевДата: 22.02.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на Христина Иванова […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:30 часа в зала А3 на Военна […]

 • Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

  Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

  ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С.РАКОВСКИ” Ви кани да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2023 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски” НАУЧНИ СЕКЦИИ НА СЕСИЯТА Технически […]

 • Конкурс зa академична длъжност „професор“

  Конкурс зa академична длъжност „професор“

  Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:00 часа в зала А1 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТПОЛКОВНИК […]

 • Успешно приключване на календарната 2022 г. с курс „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 3“

  Успешно приключване на календарната 2022 г. с курс „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 3“

  В навечерието на коледните и новогодишни празници, на 23.12.2022 г. успешно приключи последният за годината езиков курс за повишаване на квалификацията в катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ – курс „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 3“. В него се включиха 9 специализанта от различни формирования и […]

 • Обучение по езикови стандарти и оценяване в Центъра „Джордж Маршал“

  Обучение по езикови стандарти и оценяване в Центъра „Джордж Маршал“

  Старши преподавател Диана Боримечкова от катедра „Езиково обучение“ взе участие в двуседмичния семинар по езикови стандарти и оценяване в Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ в гр. Гармиш-Партенкирхен, Германия, в периода 28.11-9.12.2023 г. В обучението, организирано от Бюрото за международно езиково координиране (BILC) на НАТО, се включиха 15 преподаватели и ръководители […]

 • Публична защита на Даниела Донева Димитрова

  Публична защита на Даниела Донева Димитрова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Даниела Донева Димитрова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев ГеровДата: 19.01.2023 г.Място: Академична зала № […]