rndc

 • Посещение в Националния университет по отбрана на Азербайджан

  Посещение в Националния университет по отбрана на Азербайджан

  В периода 18-22.09.2023 г. доц. Валентина Георгиева, ст. преп. д-р Анна Гунчева и ст. преп. Спаска Къчева посетиха Националния университет по отбрана (НУО) в гр. Баку с финансиране по програма „Еразъм+“. Това е продължение на започналото сътрудничество с Езиковия център към Института за военен мениджмънт на НУО. Първоначално двама преподаватели по английски от Азербайджан участваха…

 • Конкурс за академична длъжност „професор“

  Конкурс за академична длъжност „професор“

  Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2 Военно дело в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 09.10.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г.…

 • Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на капитан Жулиета Стефанова Танева

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Психологически подход за превенция на рисковото поведение във Военновъздушните сили“ по докторска програма „Военна психология“, разработен от капитан Жулиета Стефанова Танева. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Янков ДимитровДата: 19.09.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:30 часа Автореферат на капитан…

 • Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на Катя Николова Спасова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Катя Николова Спасова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова…

 • Годишна научна конференция на Военна академия с международно участие

  Годишна научна конференция на Военна академия с международно участие

  Темата на предстоящия годишен научен форум на Военна академия е: „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“. Тематиката е особено актуална в контекста на военните действия в Черноморския регион, както и в желанието на държави в региона да се присъединят към икономически и отбранителни съюзи. Научната конференция на тема „Споделена устойчивост в Югоизточна Европа“, чийто организатор и…

 • Летни студентски игри „Летен университет”

  Летни студентски игри „Летен университет”

  УВАЖАЕМИ СЛУШАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, Националното представителство на студентските съвети в Република България организира юбилейното 21-то издание на Национални летни студентски игри „Летен университет”, което ще се проведе в периода 27.08 – 03.09. 2023 година в курортно селище „Китен”. Провеждането на „Летен университет” цели да създаде предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт…

 • Дистанционен курс по английски език за специалисти по сигурността

  Дистанционен курс по английски език за специалисти по сигурността

  Катедра „Езиково обучение“ организира дистанционен курс „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists“  1. Цели на курса: Курсът е по специализиран военен английски език и е базиран на курса „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists HELPSEC.EU“ (дистанционен), който бе разработен от преподавателите по английски език от Военна академия „Г. С. Раковски“ в сътрудничество с…

 • Посещение във Военната академия „Ген. Йонас Жемайтис“

  Посещение във Военната академия „Ген. Йонас Жемайтис“

  В периода 12-16.06.2023 г. полк. доц. Петър Маринов и доц. Валентина Георгиева посетиха Военната академия „Ген. Йонас Жемайтис“ в гр. Вилнюс по програма „Еразъм+“. Това е първото посещение на български преподаватели във ВА на Литва, въпреки че сътрудничеството между двете институции започна през 2022 г. с обучението на двама курсанти от Военната академия на Литва…

 • По програма Еразъм + от 5 до 9 юни 2023 г. в Шведския военен университет в Стокхолм се проведе среща между  преподаватели по френски език от България и Швеция

  По програма Еразъм + от 5 до 9 юни 2023 г. в Шведския военен университет в Стокхолм се проведе среща между  преподаватели по френски език от България и Швеция

  В рамките на програма Еразъм + и със съдействието на координатора в BILC за Швеция, госпожа Каролина Карлстрьом, от 5 до 9 юни 2023 г. в Шведския военен университет в Стокхолм се проведе двустранна среща между  преподаватели, разработващи тестове по СТАНАГ 6001 по френски език от България и Швеция.  Военна академия „ Г.С. Раковски“ бе…