rndc

By

Работното посещение на представителите на Военна академия „Г. С. Раковски“ в португалското Висше военно училище започна с брифинги на началниците на двете институции: генерал-майор Жуао Жорже Ботелю Виейра Боржис и генерал-майор д-р Груди Ангелов. Обсъдени бяха направленията за подобряване и повишаване на двустранното сътрудничество по програма „Еразъм+“, между които и стажуването на студенти от специалност...
Read More
През първия ден от работното посещение на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ в Португалия, генерал-майор д-р Груди Ангелов и придружаващата го делегация посетиха Факултета по наука и технологии на „Нов университет на Лисабон“ и се срещнаха с декана му, проф. Виржилиу Круз Машаду. На срещата бяха обсъдени възможностите за развиване на сътрудничеството, особено...
Read More
Научна конференция с международно участие „100 години от Ньой“ се проведе в Централния военен клуб, под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната д-р Красимир Каракачанов. Тя бе организираната от Института за исторически изследвания при БАН, Македонския научен институт и със съдействието на МО. Участие взеха 32 водещи изследователи, сред които 14 хабилитирани учени от...
Read More
Дирекция „Логистика”, съвместно с Военна академия, инициира и координира организацията на работната среща в която взеха участие представители на Дирекция „Логистика”, Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, СКС, Видовете въоръжени сили, СКСО и Военна академия. Основните резултати от срещата са свързани с определянето на възможностите за...
Read More
По традиция за седми пореден път групата за народни танци, съставена от служители на Военна академия „Г. С. Раковски“ организира коледен благотворителен концерт под надслов „За бъдеще добро, да се хванем на хоро!“. Концертът се проведе на 30.11.2019 г. в зала „Тържествена“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ с помощта и на доброволци от сдружение...
Read More
Курсантите от Військовий інститут КНУ Тараса Шевченка – Украйна, които гостуват на Военна академия „Г. С. Раковски“ по програмата „Еразъм +“, споделят първите впечатления от обучението си и от посетените наши градове.
Read More
В рамките на работната програма представителите на експертната група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се срещнаха с потребители на кадри и студенти от специалността „Психология в сигурността и отбраната” във Военна академия „Г. С. Раковски”.
Read More
Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски” във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление „Психология“ във висшето училище.
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации“,...
Read More
1 2 3 11