rndc

By

Приемните дни на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов през март и април са отменени заради Извънредното положение в страната, но можете да отправите Вашите въпроси, директни предложения, сигнали, инициативи за подобряване на труда и работната ни среда на телефон 02/ 92 26 550 (в работно време), на Фейсбук-страницата ни...
Read More
На основание Указ № · 71 на Президента на Република България, издаден в София на 23 март 2020 г., в ,,Държавен вестник“ (извънреден брой 28 от 24.03.202 г.) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредно положение. Сроковете по процедурите съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и в...
Read More
Видеоконферентна връзка (с провеждане на занятие по учебната дисциплина „Използване на формированията при сухопътните операции“) между полковник доцент д-р Петър Маринов – преподавател във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ и слушателите от специализация „Сухопътни войски“ (дистанционна форма на обучение) беше проведена днес. Темата на лекцията е: „Основи на операции по поддържане на...
Read More
Днешният ден от дистанционната форма на обучение със слушателите от специализация „Логистика“ е посветен на занятия по учебнатата дисциплина „Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси“. Началникът на катедра „Логистика“ във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент Мирослав Димитров разясни и направи организация за работа с учебните материали в платформата...
Read More
Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия, Опазването на здравето Ви е първостепенна наша грижа. Обявеното извънредно положение налага вземане на решения, свързани с изпълнение на указанията на кризисния щаб. Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от...
Read More
Лекция в дистанционна форма проведе днес подполковник д-р Георги Маринов, главен асистент в катедра “Логистика” на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Обучаемите са от учебна група по специализация “Логистика”, а дисциплината е “Основи на логистиката на мирновременната дейност на формированията от Българската армия”. Лекцията се проведе чрез системата за академична комуникация, в...
Read More
След проведено обсъждане на актуалната ситуация през последните дни, с поредна Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов с № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), се въвеждат следните мерки: 1. Учебният процес се организира и провежда дистанционно, посредством платформите BlackBoard (акредитирана от Националната...
Read More
Уважаеми студенти и преподаватели, заповядайте това „Практическо ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение BlackBoard“. Учебното помагало е на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“. Благодарение на подполковник Георги Маринов от катедра „Логистика“! Четете тук!
Read More
Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“, като взе предвид създалата се ситуация с обявената от СЗО пандемия и въведеното в Република България извънредно положение вчера, се обръща към всички свои служители: Предложете варианти за работа от къщи (home office), както и обосновка – как да бъде измерена резултатността от такава възможност? Кризисното време изисква...
Read More
1 2 3 20