office

By

Академията на  сухопътните войски „Николае Балческу“ в Сибиу е домакин на деветото издание на Международния военен академичен форум (iMAF), събитие, което се роди от желанието за създаване и задълбочаване на европейската сигурност и отбрана , чрез осигуряване на възможно най-високо ниво на образователни стандарти, специфични за военни студенти и млади офицери, в контекста на новите...
Read More
На 14 юни 2022 г. на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ с учебна цел беше делегация от Националния университет по отбрана на Ислямска република Пакистан, ръководена от комодор Рашид Махмуд, представител на ръководството на университета. Целта на визитата е запознаване с отбранителната политика на Република България и развитието на въоръжените сили. Началникът на...
Read More
На 13 юни 2022 г. на учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група обучаеми от XXIII Съвместен командно-щабен курс на Испанския съвместен щабен колеж, ръководена от бригаден генерал Луис Торкал, началник на отдел „Отбранителна култура и дипломация“ в Министерството на отбраната на Кралство Испания. Сред обучаемите, освен испански офицери има и офицери...
Read More
В комплекс „Царски зали“ в тържествена обстановка полковник професор доктор Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” и подп. гл. ас. д-р Николай Недялков – ВрИД Началник на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“, връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Управление при кризи” с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.В интензивния...
Read More
През 2021 година, освен 200-годишнината от рождението на Г. С. Раковски, отбелязваме 75 години от свързването на най-старото висше военно училище в България с името на основоположника на модерната българска политическа мисъл и държавност – Раковски. Слушайте новото интервю на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов пред програма „Христо Ботев“...
Read More
Представяме нова книга на наш автор – подполковник главен асистент д-р Сашо Воденичарски от катедра „Психология и лидерство“. Надяваме се, че ще бъде на разположение на студентите и слушателите в книжарницата и в библиотеката на Военна академия „Г. С. Раковски“
Read More
На 19.09.2019 г. Военна академия посрещна делегация от Украйна в състав генерал-лейтенант Анатолий Сиротенко – началник на Националния военен университет за отбрана на Украйна „Иван Черняховски”, гр. Киев, генерал-лейтенант о.р. Игор Романченко – директор на Централния научен и изследователски институт на Украйна и полковник Михайло Гребенюк – началник на Центъра за обучение по чужди езици....
Read More
Конференцията се провежда между 17 и 19.06.2019 г. в гр. Будапеща под патронажа на Министъра на обраната на Унгария. Като част от дискусионните панели се обсъждат теми свързани с изграждането, развитието и необходимите промени в сферата на военното образование.
Read More