Издателство

 • Военен журнал 2024 брой 1

 • 20 години България в НАТО и НАТО в България

  20 години България в НАТО и НАТО в България

  Сборник с доклади от научна конференция с международно участие През 2004 г. България се присъединява към НАТО с тържествена церемония – заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Днес, 20 години по-късно, Алиансът обединява общо 32 държави, които споделят общи стратегически и външнополитически цели, и заедно работят за утвърждаване на демократичните ценности. Като…

 • Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

  Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

  Автор: Ивайло Хинов В основата на книгата е дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“. Изследваните въпроси са структурирани в три глави, които последователно описват общите теоретични постановки – същността на понятието „боеспособност“, основните фактори на боеспособността и нейната връзка с бойната мощ, бойния потенциал…

 • България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  Автор: Вася Василев Хибридна заплаха е широко използван термин във военнополитическата лексика след 2014 г.. Негово олицетворение е намесата на Русия в обществените процеси на Украйна и анексирането на полуостров Крим без да е осъществена силова агресия срещу страната. Вредните хибридни въздействия срещу държавни и недържавни участници в същия контекст дават основания за преосмисляне на…

 • Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

  Автор: Тодор Димитров Учебникът съдържа материал с основни насоки за същността на поддръжката и осигуряването на формированията от ВМС при участие в операции в национален, а в някаква степен и в коалиционен формат, в мирно и военно време, което пряко кореспондира със сигурността и отбраната на страната. Предназначен е за слушатели от специализация Военноморски сили…

 • Споделена устойчивост на Югоизточна Европа

  Споделена устойчивост на Югоизточна Европа

  Сборник с доклади от научна конференция с международно участие Съвременният свят се характеризира със значително динамизиране и усложняване на протичащите международни процеси и на историческа трансформация – преминаването от еднополюсен към многополюсен свят, т.е. появата на други ключови играчи, имащи своите интереси и ресурси, и създаване на условия за нарастваща роля и влияние върху световните…

 • Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Въздействие и ефекти в съвместните операции

  Автори: Атанас Атанасов, Радослав Чалъков Връзката между процеса на съвместно определяне на целите с желаните ефекти и оттам с изпълняваните задачи за поддържане на плана на операцията, поставя ударението върху повишаване на способността да се въздейства върху поведението на противника и/или способностите му чрез интегрирано прилагане на ударната и огневата мощ на съвместните сили, или…

 • Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Формиране и разбиране на намерението на командира – теоретични основи

  Автори: Емил Енев Двусмисленият, динамичен, променлив, многостранен и често свързан със силово противопоставяне характер на съвременната оперативна среда поражда необходимост от разчитане на изцяло нова концепция за операциите на въоръжените сили, които в продължение на десетилетия са се обучавали да водят много ограничен, режисиран в определени рамки конфликт между симетрични, като начини на противодействие, противници.…

 • РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

  Автор: Петър Стоилов Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, и носи заглавието на темата на самата дисертация. Разкрити са важни моменти от анализа на развитието и състоянието на административноправната система за управление на отбраната (в частност Министерство на отбраната…