ИПИО

 • Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 08.04.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Мирослава Огнянова…

 • Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти от 11.03.2024 г. до 21.03.2024 г.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:• чл. 14, ал. 1, т. 2. от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;• чл. 48 от Правилника за развитие на…

 • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

 • Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на Ваня Георгиева Кънева-Минкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Ваня Георгиева Кънева-Минкова. Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев ИвановДата: 06.03.2024 г.Място: Академична зала №…

 • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” във филиал „Информация…

 • Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на майор Любомир Росенов Райков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Любомир Росенов Райков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов СимеоновДата: 23.01.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна…

 • Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата: 10.01.2024 г.

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…

 • Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на тема „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от подполковник Николай Александров Радославов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник доцент доктор…