ИПИО

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 18.04.2023 г. […]

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 12.04.2023 г. от […]

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 05.04.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция  „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 30.03.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. […]

 • Покана за участие в Национална научна конференция

  Покана за участие в Национална научна конференция

  ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ П О К А Н А за участие в национална научна конференция Уважаеми колеги, за отбелязване на 110-та годишнина от Балканските войни (1912 – 1913 г.), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ организира национална научна конференция на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913) – ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ“. Време: 15 юни 2023 […]

 • Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)“, разработен от подполковник Теодора Пенкова Чалъкова. Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата: 10.01.2023 г. Място: Академична зала № […]

 • Професор д.н. инж. Митко Стойков

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 11.10.2022 г. от 14:00 часа […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военноисторически аспекти на националната сигурност“ за извършване на преподавателска и научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Военноисторически изследвания“ на институт […]