Департамент

 • Насрочена е дата за тест ALCPT

  Насрочена е дата за тест ALCPT

  Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., теста ALCPT за сесия „Пролет 2023“ ще се проведе на 7 март 2022 г. от 9.00 часа по изготен поименен график в зали: 227, 120, 223 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

  „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

  Да подготвя военнослужещи и цивилни служители от БА и МО за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи като член на НАТО и да улесни постигането на минимум 90 точки на тест ALCPT или ниво 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 6,000 думи; граматика и фразеология…

 • „Английски език – І ниво”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите и предизвикателствата пред Българската Армия, както и за покриване на минимум 60 точки на тест ALCPT или 1-1-1-1 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: основен минимум по битова лексика (запознанство, автобиография, свободно…

 • „Английски език – ІІ ниво“

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: обща битова лексика (лични и семейни…

 • „Английски език – III ниво”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия като член на НАТО, както и за постигане на минимум 90 точки на тест ALCPT или 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000 думи; обща военна терминология; сложни граматични…

 • „Оперативен авиационен английски език”

  Офицери от Въоръжените сили на Република България да се подготвят за изпълнение на функционалните си задължения като пилоти и ръководители на въздушното движение в мисии и операции на ООН. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с конструкцията на самолета и метеорологичните явления; основна фразеология за радио-комуникация използвана, при провеждане на полети при…

 • „Тактически английски в мироподдържащи операции”

  Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда, съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА и съгласно стандартите на НАТО STANAG 6001. Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с управление и контрол на ВС, правилата за употреба на сила, планиране на транспорта, гражданско-военно сътрудничество, оценка на терена, логистика,…

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1”

  Да подготвя военнослужещите и цивилните служители на Въоръжените сили на РБ за успешна реализация в англоезична среда съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА, да улесни участието им в последващи езикови квалификационни курсове и постигането на минимум 60 точки на тест ALCPT или ниво 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001 и да ги подгови за участие в…

 • „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2”

  Основната цел на интензивен курс „Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 2” е да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта…