Профил на купувача – архив

Обществени поръчки - архив

Поръчка Публикувана Номер АОП
Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски” 10.03.2020 9097005
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 02.03.2020 00063-2019-0006
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София 09.12.2019 00063-2019-0006
Сервизно поддържане, обслужване и ремонт на пътните превозни средства (ППС) на Военна академия „Г. С. Раковски” 04.12.2019 9095068
Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Частично каско“, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 05.11.2019 9094264
Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 15.10.2019 00063-2019-0005
ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“ 03.10.2019 00063-2019-0004
ВР 1004/И – Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 29.08.2019 г. 00063-2019-0002