Публична защита на Антон Николаев Михайлов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Антон Николаев Михайлов.
Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-Арменчева
Дата: 07.07.2021 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на Антон Николаев Михайлов

Рецензии:
доцент доктор Илина Стефанова Козарова-Арменчева
професор доктор Иво Великов Великов

Становища:
професор доктор на науките Николай Станев Проданов
доцент доктор Константин Кирилов Казаков
доцент доктор Васил Христов Станков

Дата: 09.06.2021 г.
гр. София