Провеждане на изследване с антигенни тестове на академичния състав от Военна академия на 04.02.2021 г.

Г Р А Ф И К

за провеждане на изследване на 04.02.2021 г.

Място за провеждане на изследването с антигенни тестове – медицински пунк на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Тестването е безплатно, при съдействието на ВА и ВМА.