Провеждане на изследване с антигенни тестове на академичния състав от Военна академия на 04.02.2021 г.