Антигенно тестване за COVID-19 във Военна академия „Г. С. Раковски“

Антигенното тестване за COVID-19 за желаещите преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда днес в нашия Медицински пункт.

Тестването е безплатно със съдействието на ВА и ВМА.