Започна изпитна сесия по английски език „Пролет 2023“

На 10 април 2023 г. във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ стартира редовната изпитна сесия „Пролет 2023“ за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001.
Участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии предполага високо ниво на владеене на английски език в професионална среда. В тази връзка обективното оценяване на чуждоезиковите умения на кандидатите е сред основните цели на преподавателите от Екип „Сертифициране по английски език“ от състава на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.
На предходната сесия „Есен 2022“ се явиха общо 504 кандидати, от които 442 успешно положиха своите изпити и придобиха сертификати, съответстващи на доказаните познания. Особено важна бе дадената от кандидатите обратна връзка за професионалното отношение от страна на изпитващите от Екип „Сертифициране по английски език“ и спокойната обстановка по време на умението „Говорене“.
Преподавателите от екипа започват вдъхновено работата по изпитна сесия „Пролет 2023“ с ясното съзнание, че предстоят 14 седмици, изпълнени с усърден труд от страна на изпитващи и изпитвани. Пожелаваме на бъдещите кандидати ползотворна подготовка и успешно представяне!