Приключи курс „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво“

Приключи курс „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво“ в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

В него, в течение на 120 учебни часа повишиха и обогатиха своите езикови умения, но и развиха комуникативните си способности военнослужещи от различни структури от системата на Министерството на отбраната.

Старшият на групата – полк. Недко Симеонов, изказа благодарността на обучаемите за високия професионализъм на преподавателите в курса: доцент доктор Валентина Георгиева и старши преподавател Таня Нечева, а директорът на Департамента полк. д-р Никола Стоянов и преподавателите от катедрата пожелаха на курсистите нови професионални и лични успехи.