доктор Анелия Христова

Старши преподавател по английски език

Биография

Анелия Христова е родена в гр. Велико Търново. Завършва специалност „Английска филология” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” през 1996 година. Две години работи като учител по английски език в родния си град, а след това като преподавател във ВВОВУ” Васил Левски”.

От 1999г. живее в гр. София. Има повече от 20 години стаж като преподавател в структурата на МО. През 2017 година защитава дисертационен труд на тема „ Развитие на комуникативната компетентност на участващите в мисии военнослужещи” във ВА “Г. С. Раковски”. От 2018 година  е старши преподавател по английски език във ВА „Г. С. Раковски.

Интересите й са в областта на езикознанието, военната терминология, методиката на преподаване, подобряването на междукултурната комуникация на обучаемите чрез развитие на комуникативната им култура и компетентност посредством чуждоезиковото обучение.


Професионално развитие

 • 2018г. – понастоящем: Военна Академия „Г. С. Раковски“, старши преподавател по английски език
 • 2007 – 2018: ВФ. 46380, старши преподавател по английски език
 • 1999 – 2007: Военна Академия „Г. С. Раковски”, преподавател по английски език
 • 1998 – 1999: ВВОВУ “Васил Левски“, преподавател по английски език
 • 1997 – 1998г. ОУ“Д. Благоев“ – гр. В. Търново, учител по английски език
 • 1996 – 1997 ХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново, учител по английски език

Образование

 • 2017 г. – придобита образователната и научна степен „доктор“ по Военнополитически проблеми на сигурността на тема: „ Развитие на комуникативната компетентност на участващите в мисии военнослужещи“ във ВА „Г.С. Раковски”
 • 1996г. – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Магистър по английска филология и учител по английски език
 • 1991г. – ХГ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. В. Търново

Допълнителниквалификации и специализации

 • 2000г. – курс „Въведение в американския езиков курс и култура” в Езиковия институт на отбраната, Военновъздушна база „Лекланд“, гр. Сан Антонио, Тексас, САЩ
 • 2004г. – Летен курс за учебници и материали, организиран от Британски съвет по проект “Партньорство за мир” – Военна Академия в Белград, Сърбия и Черна гора.
 • 2008г. – Езиков курс за обучение на преподаватели по методика и практика в Езиково училище на Канадските въоръжени сили, гр. Отава, Канада, STANAG 6001 3333+
 • 2011г. – Курс за лидерските и групови умения по програма „Военни семейства за академичната 2011 година”, Курс квалификация към Департамента на армията на САЩ, Колеж на Сухопътни войски, гр. Карлайл, Пенсилвания, САЩ

Публикации

 1. Христова, А. Чуждоезиковото обучение като част от процеса за формиране на културна компетентност у военните специалисти. – сп. Военен журнал, 2014,№ 3.
 2. Христова, А. Културни ценности и междукултурни взаимоотношения на работното място – процеси на развитие. – Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната. Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г.С. Раковски”, Първа част, 19-20 май 2016.
 3. Марков, З., А.Христова. Изграждане на комуникативна компетентност за работа в многонационална и мултикултурна среда. – Военен журнал, 2016, № 2.