Представяне на колективни трудове в памет на полковник о.з. доцент д-р инж. Анатолий Прокопиев

Във Военна академия ,,Г. С. Раковски“ бяха представени колективните трудове „Военнополитическа история на България“ и „Граничното разузнаване на Третата българска държава“ в памет на полковник о.з. доцент доктор инженер Анатолий Ангелов Прокопиев – доцент в научна секция „Военноисторически изследвания“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев откри събитието в Аула ,,Раковски“. В словото си той подчерта, че това, което обединява двете книги е участието на доцент д-р Прокопиев като автор, който за жалост завинаги напусна нашите редици в края на миналата година. ,,Сухите наукометрични данни сочат, че през творческия си път полковник Прокопиев е оставил за поколенията 70 научни публикации, от които шест монографии и книги, много студии, доклади, статии и учебни пособия.“ добави генерал-майор Дочев и акцентира, че за Военна академия е привилегия да домакинства представянето на такива военноисторически изследвания. Според него книгата „Граничното разузнаване на Третата българска държава“ е написана от впечатляващ авторски колектив, съставен от дейци на описваните събития, а учебникът „Военнополитическа история на България“ е плод на изследователската дейност на колектив от научна секция „Военноисторически изследвания“.

Полковник о.з. професор д-р Владко Иванов като рецензент представи „Граничното разузнаване на Третата българска държава“ и спомени от съвместната служба на границата с колегата и приятеля Анатолий Прокопиев.

Ръководителят на научна секция „Военноисторически изследвания“ доцент д-р Стоян Николов представи разработения учебник „Военнополитическа история на България“, като подчерта, че авторът на първата, важна и въвеждаща, лекция е именно доцент д-р Прокопиев. Това показва и голямата отговорност, с която той е бил натоварен при разработването на тематиката.

Впечатленията си за Анатолий Прокопиев и съвместната им служба и изследователска работа споделиха и Димитър Хрисимов – председател на редакционната колегия на колективния труд за граничното разузнаване и двама от авторите Кирчо Ламбов и Богдан Милчев.

Последният началник на Генералния щаб на Българската армия и първи началник на отбраната генерал о.з. Златан Стойков – председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, също представи своите отзиви за доцент Прокопиев и оцени високо неговите приноси.

В заключение професор д-р Йордан Баев припомни за съвместни участия в научни конференции в чужбина и страната с колегата и приятеля Анатолий Прокопиев.