Повишаване в следващо военно звание на офицер във Военна академия „Г. С. Раковски“

В тържествена обстановка началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишения в следващо военно звание „майор“ капитан Анатоли Палев. Майор Палев е назначен на длъжност „старши експерт II степен“ в сектор „Учения, симулации и тренировки“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ в Академията.
Честито на майор Палев и бъдещи успехи на новата длъжност!