Приключиха часовете на американския преподавател по английски език във Военна академия

На 28 юни 2024 г. приключват часовете по английски език на Джоъл Брайънт – преподавател с голям опит, който от 8 януари активно се включи в обучението на специализантите от курсовете по английски език, провеждани в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“.

Началникът на Военна академия генерал-майор Стайко Прокопиев му връчи грамота  и му благодари за приноса му към усъвършенстване на езиковите умения на обучаемите в Академията.

От своя страна, г-н Брайънт благодари за възможността да работи заедно с екипа от преподаватели от катедра „Езиково обучение“, да даде своя скромен дял за повишаване на оперативната съвместимост на българските военнослужещи чрез усъвършенстването на комуникативните им способности и да се запознае по-отблизо с културното наследство и професионализма на обучаемите.