ALCPT – подаване на документи до 27.10!

Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 4 ноември 2021 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.

В изпълнение на т. II, т. 7 от заповедта списъците на кандидатите за участие в теста във ВА „Г.С. Раковски“ следва да бъдат предоставени до 27.10.2021 г.