Актуална информация за организацията на учебния процес и ежедневната дейност във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Опазването на здравето на всеки от нас е първостепенна грижа!

След обсъждане на актуалната епидемиологична обстановка и за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), с нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов са обявени следните изменения в организацията на учебния процес и ежедневната дейност в Академията, в сила от 12-ти април 2021 г.:

 • Влизането в Академията се извършва само през КПП „Запад“, при извършване на термоконтрол и дезинфекция на влизащите
 • Всички влизащи трябва да носят предпазни маски
 • Слушателите, студентите и цивилните служители на Академията и гражданите могат да заявяват административни услуги на e-mail: ucheben.va@abv.bg
 • За времето от 12-ти април до 30-ти април 2021 г. учебният процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се провежда присъствено и дистанционно, чрез използване на платформата „Офис 365“ и „Blackboard“, достъпна чрез сайта на Академията, през Интернет
 • Специализантите от Стратегически курс продължават обучението си онлайн
 • От 19-ти април 2021 г. слушателите редовна форма на обучение от професионално направление „Военно дело“ продължават обучението си присъствено
 • Занятията на слушателите задочна форма на обучение от професионално направление „Военно дело“ се провеждат онлайн
 • Курсовете за придобиване и повишаване на квалификация се провеждат дистанционно
 • Студентите, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение, продължават в дистанционна форма
 • Отменят се всички планирани академични мероприятия, с изключение на Академични съвети, факултетни (департаментни и институтски) съвети. Същите ще се провеждат дистанционно
 • Международната научна конференция „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ от 12-ти до 13-ти април 2021 г. ще се проведе онлайн и с ограничено присъствие, при спазване на всички противоепидемични мерки
 • Ще се извършва пълна санитарна обработка на коридорите и помещенията през деня
 • Продължава спазването на общите указания на Министерството на здравеопазването и на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на Въоръжените сили на Република България

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте свободното от присъствие във ВА време целенасочено, а випускниците – за писане на дипломни работи!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!